Quaternionen

Hamiltoncykels

Relativiteitstheorie

 

Een idool

Een biografie plaatst hoofdpersonen in ruimte (ergens op aarde) en in tijd. De schijn dat een wet of stelling of muziekstuk eenvoudig gemaakt is valt weg. De grens tussen jezelf en de hoofdpersoon dwarrelt, net zo goed als bij het lezen van een roman, maar bij een biografie bestaat de hoofdpersoon. Dat maakt het spannend...

Een biografie van Lavoisier begint bijvoorbeeld dat de man een gunstige winter in Parijs afwacht. Hij heeft sneeuw nodig om in zijn capaciteitsmeter (een apparaat met weinig contact met de buitenwereld zoals een thermoskan) te doen, want gebruikt het gewicht van gesmolten sneeuw als maat voor de energie die door zijn scheikundige proeven wordt opgewekt.

Zo wachtte Volta de blixem af om aan te tonen dat een spier van een reeds dode kikker nog steeds kan bewegen door een elektrisch getriggerd chemisch proces.

Michelson heeft in zijn jonge jaren veel met de Fresnel interferrometer gewerkt. Het vinden van interferentie gebeurt door het draaien aan stelschroeven waarmee de weglengte van een van de in twee gesplitste lichtbundels aangepast wordt. Daar kon hij uren over doen en na een pauze keert hij terug en de instelling is weer weg. Achterdochtig deed hij zijn laboratorium ruimte op slot, zijn collega's verdenkend aan de stelschroeven te hebben gezeten.

Hamilton is directeur geweest van een sterrenwacht, maar liet zijn zussen het verwachte sterrenkundige werk doen om zelf zijn wiskunde verder te ontwikkelen. Veel werk aan quaternionen en grafentheorie (zie Hamiltoncykels).

Maxwell heeft de quaternionen gebruikt voor zijn mathematische beschrijving van elektrische en magnetische velden.

Van Einstein zijn veel biografieen.