Tweeling-paradox

Er moet verschil gezien worden tussen schijnbaar en blijkbare tijd-dilatie. Schijnbare tijd-dilatatie is relativistisch en vertoont sneller en langzamer lopende klokken, afhankelijk van nadering respectievelijk verwijdering. De vraag of klokken blijkbaar=echt langzamer lopen door snelheid is alleen mogelijk in absolute ruimte. Dus is de speciale relativiteitstheorie (en mogelijk ook algemene RT) in wederzijdse tegenspraak met blijkbare tijd-dilatie en verwart waarschijnlijk schijnbare tijdverschuiving met waarlijke tijdverschuiving. Blijft bovendien dat het bij schijnbare tijdverschuiving ook mogelijk is dat klokken sneller lopen in het geval van nadering.

J. Meijer 7-1-2012

Heeft u hier een eigen mening over dan nodig ik u uit de open enquête over dit onderwerp eens te bekijken. Op 28 december 2016 mijn reactie hierop...

Op 12 mei 2012 was er een lezing: Over de gevolgen van tijdreizen als materie sneller gaat dan licht. Daarbij was er geen beamer aanwezig voor de powerpoint, een handout daarvan bevatte alleen zwart-wit foto's, waarvan hier enkele op afstand gesorteerd in kleur.

On 13 oktober 2012 there is a lecture: About consequence to timetravel if matter goes faster than light. I hope there will be a beamer for the powerpoint.

Auf 13 oktober 2012 gab es ein lesung: Uber consequenzen fur zeitReisen wenn massen schneller gehen dann licht. Ich hoffe das es ein dia strahler gibt fur den powerpoint.

 

 

Vooruitblik op het kristalspel: houten blokken gebaseerd op de rhomboëder.