Borena

Boeken

Speelgoed

Elektronica

Programma

Dansen

Esperanto

Uitvinden

Wiskunde

Contact

Borena

Borena is in 1993 opgericht als een uitgeverij van eerst een exact boek en later biografieen. Een volgende stap is speelgoed geworden. Tenslotte is elektronica daaraan toegevoegd. Jan Meijer is programmeur geweest, dat heeft Basic programma's, Excel en Access files opgeleverd.

Uitgeverij

Taken van een uitgever zijn auteurs te stimuleren, dat wat ze willen schrijven ook te gaan doen. Serieus laten editen, auteursrechten op de afbeeldingen en ander materiaal te verkrijgen en het laten drukken van de copij. Het ISBN-nummer is 90-801.212...

Speelgoed

Produktie van speelgoed is een vrije markt. Een vorm van beveiliging is het bureau van tekeningen en modellen. Voor lawaaiirige produktie in eigen huis is er onttrekking van woonruimte nodig. Muziek tijdens het in elkaar zetten van puzzels moet bij Buma aangevraagd worden.

Elektronica

De grootste ontwikkeling van de afgelopen tijd zit in elektronica, maar meer, kleiner en computerachtiger geeft de uitvinder de indruk altijd met achterhaalde dingen bezig te zijn. Een oktrooi geeft een veilige basis om het doel voor ogen te blijven houden. Eenvoudige ontwerpen a la Electuur of de Jonge Onderzoekers worden niet allemaal gebruikt om de uiteindelijke uitvinding vorm te geven.